WERVINGSVIDEO’S

De Millenniums (geboren 1980-2000) en Generatie Z (geboren vanaf 1992) kijken steeds meer naar het totaalpakket in hun zoektocht naar een baan. Zij vinden randfactoren zoals een fijne werkplek belangrijk. U zult zich als bedrijf ook dienen aan te passen om deze groep aan u te binden. Zij vinden de volgende zaken in uw bedrijf belangrijk:

  1. Jonge werknemers hechten meer dan andere generaties aan een gezond voedselaanbod, zelfs meer dan aan een fitnessprogramma
  2. Eigenlijk hebben alle werknemers profijt van de aanwezigheid van natuurlijk licht. Dit loopt zelf op tot 46 minuten meer slaap per nacht
  3. Duurzaamheid is een exemplarische factor waar juist Millenniums veel waarde aan hechten. Ze kijken in hoeverre een organisatie focust op people, products en purpose, en dus minder op profits. Ook Ruud Veltenaar, keynotespreker op het Facto Congres, noemde duurzaamheid (“het creëren van meerwaarde”) als voorwaarde voor bedrijven om te kunnen overleven.

 

Als u voor ons kiest, dan zorgen wij ervoor dat uw bedrijf zich wel onderscheidt van de rest. Hoe gaan wij dit doen

  1. Door naar u te luisteren en uw vragen in kaart te brengen.

  2. Samen vinden wij een oplossing voor uw probleem.

Back to Top